HISTORIAA

Seuramme perustivat vuonna 1934 kolme miestä: Selkeen laidunkoeaseman johtaja, tohtori Claes Axel - Aki - Charpentier, Mouhijärven villakehräämön kehruumestari, tehtailija Kalle Viljamaa sekä maanviljelijä Otto Ollila. 

Tohtori Charpentier, josta tuli seuran ensimmäinen puheenjohtaja, oli tullut Selkeelle edellisenä vuonna ja aktiivisena metsästyksen harrastajana ja yhteiskunnallisten asioiden seuraajana toi esille tarpeen järjestäytyä eduskunnan käsittelyssä vuonna 1933 olleen metsästyslain mukaisesti. Lain voimaantulo päätti myös hirven totaalirauhoituksen Suomessa, ja hirven metsästyksen järjestämiseksi oli tarve perustaa metsästysseuroja hallinnoimaan laajempia metsästysalueita. Kalle Viljamaasta tuli seuran varapuheenjohtaja ja Otto Ollilasta seuran sihteeri ja rahastonhoitaja.

Tohtori Charpentier toimi seuran puheenjohtajana aina vuoteen 1948 saakka, jolloin hän jäi laidunkoeaseman johtajan virastaan eläkkeelle ja muutti Hauholle hoitamaan sukunsa Hahkialan kartanoa. Hänen jälkeensä puheenjohtajina ovat toimineet Erkki Sokajärvi, Otto Ollila, Kalle Massinen, Tenho Juvonen, Mauno Uotila, Aarne Oksanen, Heikki Valkama, Pertti Vartia sekä vuodesta 2013 Erkki Nyyssönen.

Seuran sihteerinä toimi Otto Ollilan jälkeen Paavo Lehtisalo vuodesta 1964. Lehtisalon jälkeen sihteereinä ovat toimineet Antti Ollila, Rauno Savia, Heikki Marttila, Reijo Virtanen, Urpo Pyykönen, Jari Sassi, vuosina 2015 - 2018 allekirjoittanut ja sitten Johanna Mustajärvi. Tällä hetkellä sihteerin tehtävät on jaettu maanvuokrausasioihin - Urpo Pyykönen -, ampumatoiminta-asioihin -Jouni Broman - ja jäsenasioihin - Esa Hell.

Ampumatoiminta

Seuran ampumatoiminta alkoi heti perustamisen jälkeen Siilijärven takana olleella suojeluskunnan ampumaradalla ja siirtyi sieltä 1950 luvulla Rienilän Kakkuriin, jossa seuran ensimmäinen hirvirata sijaitsi. Paukkukorven rata otettiin käyttöön vuonna 1970 ja kunnostettiin vuosina 2007 - 2010 vastaamaan uudistunutta ympäristölainsäädäntöä.