Share |

Omavalvontamerkinnät

Jokaisen ammuntasuorituksen jälkeen on omavalvontakansioihin tehtävä seuraavat merkinnät:

- päivämäärä pvkkvv
- ammunnan aloitus- ja lopetusaika
- tapahtumalaji (esim. harjoitus, kohdistus, kilpailu tms...)
- ampujan nimi ("TIKKUKIRJAIMIN!)
- ammuttujen laukausten lukumäärä
- ammunnan valvojan (avaimenhaltijan) kuittaus SELVÄKIELISENÄ
- lisätietoihin esim. sää, tuuliolosuhde, poikkeukset (vieraita radalla, käyttöhäiriöt tms.)

Omavalvontakansio on 100 m katoksen ammunnanvalvojan "huoneessa". Kansiossa on omat välilehdet kivääri- ja haulikkoammunnalle. Lisäksi välilehdet mm. hirviammuntavelvoitteen suorittamisesta jne. Reserviläisten kansio on pistooliradan ammuntakatoksessa.

Merkintöjen perusteella tehdään vuosittain yhteenveto ympäristöviranomaisia varten.

Lisätietoja: ampumaratavastaava Jani Iso-Kukkula puh. 0452601260