Riistanhoito

Metsästysseuratoimintaa kuuluu keskeisesti riistanhoito. Yleisimpiä toimintamuotoja ovat riistapeltojen perustaminen, riistanruokinta, pesäpönttöjen ripustaminen sekä minkkien, supikoirien ja muiden pienpetojen pyynti. Toiminnalla on laaja luontoa hyödyttävä vaikutus ja toimenpiteistä sovitaan yhteistyössä maanomistajien kanssa.

Metsäriistakantaa seurataan ns. riistakolmiolaskentojen avulla. Metsästäjät tekevät vapaaehtoistyönä varsinaisen laskentatyön maastossa ja saatujen tulosten perusteella laaditaan kanta-arviot.

Metsästysseurat tarjoavat myös suurriistavirka-apua viranomaiselle riistanhoitoyhdistysten organisoiman SRVA-toiminnan kautta.