Ammunta

Toimintamme keskeinen piste on Hyynilänkankaan reunassa sijaitseva omistamamme tila Paukkukorpi, jossä sijaitsee paitsi ampumaratamme myös seuramme tukikohta, Paukkukorven maja.

Seuran ampumatoiminta alkoi heti perustamisen jälkeen Siilijärven takana olleella suojeluskunnan ampumaradalla ja siirtyi sieltä 1950 luvulla Rienilän Kakkuriin, jossa seuran ensimmäinen hirvirata sijaitsi. Paukkukorven rata otettiin käyttöön vuonna 1970 ja kunnostettiin vuosina 2007 - 2010 vastaamaan uudistunutta ympäristölainsäädäntöä. Lupaehtojen täyttymistä arvioidaan säännöllisesti ja seuraava tarkastus tehdään taas kevään 2019 kuluessa.

Ampumaratamme mahdollistaa monipuolisten luodikko- ja haulikkoammuntalajien lisäksi jousiammunnan täyspainoisen harrastuksen.

Lyijyhaulien käyttö on ampumaradallamme kielletty. Ammuntapäiväkirja on täytettävä jokaisesta suorituksesta.

Jani Isokukkula jättää ampumaratavastaavan tehtävät. Uutta ratavastaavaa haetaan.